Контакти

Kъде се намираме:

T: +359 52 663765

M: +359 88 8323432
M: +359 88 8303332

F: +359 52 663797

A: 9000 Варна
ул. Цар Симеон I № 31